improvers.png

Samen verder bouwen aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen

Het sociaal statuut van de zelfstandigen is al 50 jaar voortdurend in ontwikkeling. Wil jij bij de verdere evolutie een rol spelen? Wil je graag je visie over het statuut delen? Op dit platform krijg je de kans. 
Stel jouw idee voor om het statuut nog te verbeteren en deel het om zoveel mogelijk likes te verzamelen. Zit jouw idee tegen 31 augustus 2018 bij de 15 meest gelikete ideeën, dan krijg je de kans om het aan Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, voor te stellen. Hij zal dan de haalbaarheid ervan onderzoeken.

Stel je idee voor

  • 31 gepubliceerde ideeën
  • 31 gelikete ideeën
  • 69 dagen te gaan
Pensioen

Regularisatie van jaren als meewerkende echtgenote

De problematiek - Sinds 2005 is er de wettelijk verplichte aansluiting van meewerkende echtgenotes. Voordien was er het mini-statuut en nog eerder […]

Wettelijke verplichtingen

Wat is sociale bescherming van de zelfstandige?

Als iemand meer dan 15 jaar zelfstandige is en zonder inkomsten of activiteit valt, doch een faling wil vermijden; is via de hulpkas voor […]

Pensioen

Vrijstelling van sociale wetten en pensioen, een onmogelijk paar…

Bij financiële moeilijkheden kan een zelfstandige deels of volledig worden vrijgesteld van de betaling van zijn sociale bijdragen tijdens die […]

Wettelijke verplichtingen

Vakantiegeld

Jaarlijks 10 dagen betaald vakantiegeld invoeren, vele zelfstandigen blijven altijd maar doorwerken of kunnen het zich niet meer permitteren om […]

Wettelijke verplichtingen

Informatie door de socialeverzekerings- fondsen

Blijkbaar zijn bepaalde voordelen niet gekend bij de zelfstandigen. Zo ken ik bv. iemand die een faillissement doormaakt en niet op de hoogte is van […]

Wettelijke verplichtingen

Dossierkosten sociale wetten

De beheerskosten worden berekend op basis van de kwartaalbijdrage, tegen een percentage van 4,25%.

Wettelijke verplichtingen

Het statuut van de werknemers en van de zelfstandigen harmoniseren

Zowel werknemers als zelfstandigen zouden zelf het bedrag van hun sociale bijdragen vastleggen vertrekkend van hun bruto-inkomsten (vermeerderd met […]

Ziekte en invaliditeit

Onderbreking loopbaan

Dit is mijn idee voor zelfstandigen die tijd nodig hebben om te herbronnen, voor de kinderen, voor de ouders, voor zichzelf.

Pensioen

De jaren waarvoor bijdrage vrijstelling werd verkregen, voor het pensioen laten meetellen

Wanneer een zelfstandige in moeilijkheden verkeert, kan hij vragen om voor een beperkte periode geen sociale bijdragen meer te moeten betalen.

Wettelijke verplichtingen

Aan de gezinssituatie aangepaste fiscaliteit

Als alleenstaande moeder en freelancer in hoofdberoep, heb ik het soms moeilijk om aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar te knopen als […]

Wettelijke verplichtingen

Onderscheid in sectoren

Ik ben niet wiskundig aangelegd, en momenteel ook geen zelfstandige maar ben het wel geweest.

Wettelijke verplichtingen

De ziekteverzekering en het pensioen vrijwillig maken

Als men voor het statuut van zelfstandige kiest, is het juist voor de vrijheid van dat statuut.

Pensioen

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Voorstel dat men altijd de mogelijkheid heeft om een bijdrage vapz te betalen op het minimumplafond waar men ook de gewone sociale bijdrage op […]

Wettelijke verplichtingen

proratisatie van de bijdrage bij begin van activiteit en stopzetting van de activiteit

De aanvangsdatum van de zelfstandige activiteit valt niet steeds gelijk met de aanvang van een kwartaal , idem dito voor het einde van de activiteit.

Wettelijke verplichtingen

De freelancer niet langer als melkkoe van de overheid

Het valt me op dat telkens als ik de schandalig hoge belastingen (meer dan 50%) voor eenmanszaken bij de meerderheidspartijen te berde breng, […]

Ziekte en invaliditeit

Beperkte sociale bijdragen bij gedeeltelijke werkhervatting na ziekte/ongeval

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden, krijgen na 15 dagen een uitkering van het ziekenfonds.

Wettelijke verplichtingen

Attest bedrijfsbeheer voor helper student jonger dan 25 jaar

Het ondernemingsloket verlangt een attest van aansluiting bij het socialeverzekeringsfonds van de helper zelfstandige die de basiskennis […]

Wettelijke verplichtingen

Een tussenstatuut voor de zeer kleine omzetcijfers

Sommige beroepen, zoals dat van opleider/lesgever in talen, zijn bijna systematisch verplicht om het statuut van zelfstandige aan te nemen, terwijl […]

Pensioen

Plafond van de pensioenen voor zelfstandigen en recht op werkloosheids- uitkeringen

Hoewel de pensioenen van de zelfstandigen er al op zijn vooruitgegaan, zou het geen slecht idee zijn om het maximumplafond van de pensioenen van de […]

Wettelijke verplichtingen

Politieke inkomsten

De politici hebben het zich zelf moeilijk gemaakt in verband met hun politieke inkomsten.