improvers.png

Samen verder bouwen aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen

Het sociaal statuut van de zelfstandigen is al 50 jaar voortdurend in ontwikkeling. Wil jij bij de verdere evolutie een rol spelen? Wil je graag je visie over het statuut delen? Op dit platform krijg je de kans. 
Stel jouw idee voor om het statuut nog te verbeteren en deel het om zoveel mogelijk likes te verzamelen. Zit jouw idee tegen 31 augustus 2018 bij de 15 meest gelikete ideeën, dan krijg je de kans om het aan Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, voor te stellen. Hij zal dan de haalbaarheid ervan onderzoeken.

Stel je idee voor

  • 21 gepubliceerde ideeën
  • 21 gelikete ideeën
  • 131 dagen te gaan
Wettelijke verplichtingen

Onderscheid in sectoren

Ik ben niet wiskundig aangelegd, en momenteel ook geen zelfstandige maar ben het wel geweest.

Wettelijke verplichtingen

De ziekteverzekering en het pensioen vrijwillig maken

Als men voor het statuut van zelfstandige kiest, is het juist voor de vrijheid van dat statuut.

Wettelijke verplichtingen

proratisatie van de bijdrage bij begin van activiteit en stopzetting van de activiteit

De aanvangsdatum van de zelfstandige activiteit valt niet steeds gelijk met de aanvang van een kwartaal , idem dito voor het einde van de activiteit.

Pensioen

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Voorstel dat men altijd de mogelijkheid heeft om een bijdrage vapz te betalen op het minimumplafond waar men ook de gewone sociale bijdrage op […]

Wettelijke verplichtingen

De freelancer niet langer als melkkoe van de overheid

Het valt me op dat telkens als ik de schandalig hoge belastingen (meer dan 50%) voor eenmanszaken bij de meerderheidspartijen te berde breng, […]

Ziekte en invaliditeit

Beperkte sociale bijdragen bij gedeeltelijke werkhervatting na ziekte/ongeval

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden, krijgen na 15 dagen een uitkering van het ziekenfonds.

Wettelijke verplichtingen

Attest bedrijfsbeheer voor helper student jonger dan 25 jaar

Het ondernemingsloket verlangt een attest van aansluiting bij het socialeverzekeringsfonds van de helper zelfstandige die de basiskennis […]

Wettelijke verplichtingen

Een tussenstatuut voor de zeer kleine omzetcijfers

Sommige beroepen, zoals dat van opleider/lesgever in talen, zijn bijna systematisch verplicht om het statuut van zelfstandige aan te nemen, terwijl […]

Pensioen

Plafond van de pensioenen voor zelfstandigen en recht op werkloosheids- uitkeringen

Hoewel de pensioenen van de zelfstandigen er al op zijn vooruitgegaan, zou het geen slecht idee zijn om het maximumplafond van de pensioenen van de […]

Wettelijke verplichtingen

Politieke inkomsten

De politici hebben het zich zelf moeilijk gemaakt in verband met hun politieke inkomsten.

Wettelijke verplichtingen

Niet-regularisatie voor weduwe(n)

Sociale bijdragen worden meestal na twee jaar herzien. Maar ook voor ondernemers die overlijden, ontvangt de begunstigde (weduwe) twee jaar later een […]

Wettelijke verplichtingen

Een eerlijke en rechtvaardige sociale zekerheidsbijdrage

De sociale bijdragen van werknemers bedragen (behoudens uitzonderingen) procentueel op basis van het brutoloon 34.99

Wettelijke verplichtingen

Kunnen of niet kunnen? Voor de zelfstandige in bijberoep die honger lijdt...

Toekenning van een startkapitaal om een zelfstandige activiteit in hoofdberoep op te starten.

Wettelijke verplichtingen

Wetboek van de zelfstandige

Alle federale wetgevingen m.b.t. het statuut van de zelfstandige herwerken en bundelen in een "Wetboek van de zelfstandigen" (cf.

Ziekte en invaliditeit

Uitkeringen arbeids-ongeschiktheid

Geen forfaitaire uitkering, maar wel een uitkering die in verhouding staat tot de gestorte bijdragen.  

Wettelijke verplichtingen

Maaltijdcheques en ecocheques

De zelfstandigen zouden dezelfde voordelen als de bedienden, arbeiders en bedrijfsleiders moeten hebben als het op maaltijdcheques en ecocheques […]

Pensioen

Zelfstandige in bijberoep: aanvullend pensioen

Momenteel is het zo dat de zelfstandige in bijberoep sociale bijdragen betaalt die hem of haar niets opbrengen.

Wettelijke verplichtingen

Synchrone reactietijd van de Administratie t.o.v. de werkelijke reactietijd

Elke maand en zelfs elk kwartaal moeten wij, zelfstandigen, aan het ministerie onze fiscale gegevens meedelen: wat er binnenkomt en wat er buitengaat […]

Gezin en kinderen

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Het sociaal statuut van de zelfstandigen biedt moederschapsrust aan. Die moederschapsrust is in 2017 uitgebreid van 8 naar 12 weken, maar er is nog […]

Stopzetting activiteit

GELIJKE WERKLOOSHEIDS- UITKERING ALS VOOR WERKNEMERS

Er bestaat een overbrugginsrecht dat je als zelfstandige een werkloosheidsuitkering geeft wanneer je noodgedwongen je zaak moet stopzetten.