Enquête sociale bijdrageberekening

Wettelijke verplichtingen
blue_text_balloons_question_marks

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen op een andere manier berekend. Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (ABC) evalueert momenteel deze nieuwe manier van bijdrageberekening met een korte vragenlijst die peilt naar de ervaring van de zelfstandige hiermee. 

De enquête is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten.
De resultaten zullen gebruikt worden om na te gaan of het nieuwe systeem verbeterd kan worden.

Ik neem deel aan de enquête.

Vragen? Mail naar het ABC

Bedankt voor je medewerking!